اهداف

۱- افزایش ضریب نفوذ سرویس دهی به مشتریان

۲- کسب وکار پیشرو بازار در مشاهده و اجرای خدمات برندینگ، بازاریابی و فروش

۳- گسترش فعالیت های خدمات و مشاوره در فضای مجازی

۴- ارتقای سطح دانش عمومی جامعه