تحلیل ها

تحلیل ها

مشتری مداری غریزی Untitled221 337x200  تحلیل ها wAAACwAAAAAAQABAEACAkQBADs

حتی در بین حیوانات هم آن دسته ای که مشتری مداری بهتری دارند شرایط بهتری دارند. گربه…
دروغگویی ! Untitled1111 1 360x200  تحلیل ها wAAACwAAAAAAQABAEACAkQBADs

قدم اول به خودمون دروغ نگیم !
فرصت ها را دریابید 3333333 12 360x200  تحلیل ها wAAACwAAAAAAQABAEACAkQBADs

برای تحقق اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال که معنی آن تحقق فروش بیشتر است باید از برند…