حوزه مشتری مداری

برندها گسترش پیدا کرده اند، محصولات متنوع شده اند، تبلیغات فراگیر شده اند و مشتریان محتاط تر و سخت گیرتر؛ ما برای جلب رضایت مشتری به فراتر از یک مشتری مداری نیازمندیم، باید از مشتریان دلبری کنیم.

مشتری مداری برگرفته از تحلیل درست، بازاریابی حرفه ای و فروش صادقانه اثر بخش خواهد بود.

به نظر ما مشتری مداری مانند برندینگ در بازار ایران جای کار بسیار دارد و کسب وکاری موفق است که دل به دل مشتری دهد، عاشقش باشد و از دریچه نگاه او به دنیا بنگرد .