خط مشی کیفیت

ما متعهدیم توافقات، استاندارد ها و قوانین را به درستی رعایت کنیم و برای رسیدن به این هدف سخت تلاش کرده و موارد زیر را درنظر میگیریم:

۱- شناسایی و پاسخ گویی خواسته های مشتریان

۲- افزایش کیفیت خدمات و متناسب سازی آن با خواسته ها و نیازهای مشتریان

۳-آموزش مستمر در راستای افزایش دانش

۴- مرور و بهبود مستمر فرآیندها با استفاده از ابزار تکنولوژی به منظور صرفه جویی و افزایش بهره وری