مشاوره کسب و کار

سرویس مشاوره حضوری برای شرکت های متوسط و بزرگ می باشد که طی آن کارشناسان شرکت به صورت مستمر و دوره ای در محیط کسب وکار حضور یافته و در فرآیند های گروهی، تعاملی مشترک با پرسنل ومدیران آن کسب وکار، اقدام به رفع نیاز های کسب و کار می کنند که دپارتمان آن شامل:

۱- تهیه شالوده برندینگ کسب وکار

۲- تبیین استراتژی بازاریابی، فروش و تبلیغات

۳- مشاوره پرسنلی

۴- دپارتمان مدیریتی