دپارتمان سوشیال مدیا

Social-Media سوشیال مدیا دپارتمان سوشیال مدیا Social Media 300x156

با توجه به گسترش سوشیال مدیا ها و افزایش اهمیت آنها در دپارتمان بازاریابی و مشتری مداری راه اندازی سوشیال مدیای حرفه ای و هدفمند که سیاست های سازمان را به بهترین نحو پیاده نماید ضروری می باشد.

با افتخار جزو معدود شرکت هایی هستیم که در حوزه سوشیال مدیا سه خدمت زیر را بهترین نحو پیاده سازی می کنیم :

  • تولید محتوی مناسب و هدفمند جهت سوشیال مدیا ها
  • درج اطلاعات با توجه به زمانبدی و کشش موضوع
  • برقراری رابطه تعاملی با بازار هدف