دپارتمان طراحی

از آن زمان که تبلیغات شرکت ها به جای تمرکز بر فروش به سمت خلق اثر هنری پیشرفت و طراحان تبلیغات چی شدند مشکلات عدم فروش گریبان گیر کسب و کارها گردید.

با توجه به این مشکل برآن شدیم تا در دپارتمان طراحی کارامین هنر را در در راستای تبلیغات به خدمت بگیریم و بازده خدمات طراحی را افزایش دهیم .

در این دپارتمان انواع خدمات زیر ارائه می گردد:

طراحی لوگو

طراحی ست اداری

طراحی تبلیغات محیطی

طراحی تبلیغات اینترنتی