قوانین تجارت

  A hand moving the king in a chess game. قوانین تجارت                300x199
  A hand moving the king in a chess game.
 • بازاریابی هنر خلاص شدن از شر کالاهای تولدیمان نیست، یازاریابی هنر خلق ارزش برای مشتری است .
 • همیشه استاندار خودت رو داشته باش و از استاندارد ها فراتر برو
 • برای برآورد میزان هوشمندی یک مدیر، نخستین روش این است که ببینید چه افرادی را به دور خود گردآورده است. – جان مکسول
 • نیازهای مشترین را هر چند وقت بازنگری نمایید . زیرا نیازها همیشه در حال تغییر هستند .
 • من اگر یک دلار داشتم آنرا صرف روابط عمومی می کردم . بیلگیتس
 • برای برنامه ریزی تجاری ابتدا باید از آخر شروع کرد، اول بایددید به کجا می خواهیم برسیم سپس مراحل برعکس به ابتدا برگردیم .
 • فروش خوب امروز از شب گذشته سرچشمه می گیرد.
 • خوب دشمن عالی است.
 • یا شماره یک باش یا شماره دو و یا حذف
 • مشکل تحقیقات بازار این است که مصرف کنندگان طوری که احساس میکنند فکر نمی کنند، و طوری که فکر می کنند حرف نمی زنند، و طوری که می گویند عمل نمی کنند. (David ogilvy)
 • تغییر کنید قبل آنکه مجبور به تغییر شوید.
 • با آرامش استخدام کنید و با سرعت اخراج کنید
 • اینظور نیست که در مواقعی معجزه اتفاق نیوفتد ولی نمی توان روی معجزه حساب کرد.