قوانین موفقیت

 
Toward adventure! Girl relaxing and enjoying road trip. Happy gi قوانین موفقیت              300x214
۱-به کمتر از بهترین رضایت نده .
۲-من شکست نخورده ام تنها هزار راه حل پیدا کرده ام که به کار نمی آیند . توماس ادیسون
۳-داستان نوع بشر داستان مردان و زنانی است که خود را ارزان می فروشند. بسیاری از مردم به دلیل ترس و بزدلی، به کمتر از آنچه که واقعا لیاقت رسیدن به آ ن را دارند، رضایت می دهند. آبراهام مازاو
۴-یادگیری معمولی زندگی شمارا می سازد . خودآموزی شمارا ثروتمند می کند.
۵-مسیر های سخت اغلب به مقصد های زیبا و بکر منتهی می شوند .
۶-یک سفر هزار فرسنگی، با برداشتن اولین گام آغاز می شود. کنفوسیوس
۷-عده کمی اونطور که دوست دارن زندگی می کنن و تعداد معدودی اونطور که دوست دارن میمیرند.
خوشبین ها شکست می خورند.
۸-هیچ چیزی، نه خوب است، نه بد. فکر ماست که آنرا می سازد. ویلیام شکسپیر
۹-آنان که گذشته را فراموش می کنند مجبور به تکرار آن می شوند.
قانون ۱۰ به ۹۰ اولین ۱۰ درصد زمانی که به فکر کردن و برنامه ریزی اختصاص می دهید، به اندازه ۹۰ درصد در زمانی که برای گرفتن تصمیمات درست صرف می کنید صرفه جویی می کند.
نانسی ریگان میگوید:فقط بگویید نه!به هر فعالیتی که نشان دهنده ارزش والای زمانتان نیست فقط بگویید نه.
در اداره یا سازمانی که به خوبی مدیریت شده باشد کارمندان به طور دقیق می دانند مهم ترین کارها چیستند که می توانند بیشترین فایده را داشته باشند. در عین حال هر کارمندی باید بداند ((سه کار مهم))دیگر کارمندان چیست.
اگر فکر می کنید که می توانید یا فکر می کنید که نمی توانید در هر صورت حق با شماست. هنری فورد
۱۰-خلاقیت تمایز بین یک راهبر و یک دنباله رو را مشخص می کند. استیو جابز
۱۱-تجربه بهترین درس است هرچند حق التدریس آن گران یاشد.
۱۲-آدم بدبین سختی را در هر فرصت میبیند آدم خوش بین فرصت را در هر سختی.
دشواری در یافتن ایده های جدید نیست بلکه در فرار ازایده های قدیمی است ایده هایی که در ذهن اغلب ما ریشه دوانده و به تمامی نقاط آن رسوخ کرده اند. جان مینارد کینز
۱۳-وقتی که کسب کار پر رونقی دارید باید به فکر مشتری مداری باشید. کاسبی که از رونق بیوفتد زمان مشتری مداری هم گذشته است.
در کسب و کار حفظ شرایط موجود معنایی ندارد یا به سمت تعالی باش یا سقوط کن.
نگذار ذهن های کوچک متقاعدت کنند که رویاهایت زیادی بزرگن.