مرامنامه

 

۱-منافع مشتریان در اولویت منافع ماست.
۲- از ارائه خدمات به دو کسب و کار که خدمات یا محصول مشابه دارند در یک محدوده جغرافیایی معذوریم.
۳-حفظ محیط زیست در مشاوره به شرکت ها در نظر گرفته می شود.
۴- صداقت، درستی و رعایت ارزشهای اخلاقی در راس امور ماست.
۵- صرفه جویی در هزینه ها و انتخاب راه ارزان تر برای انجام وظایف از اولویت های ماست.
۶-ما همیشه در تلاش هستیم در حوزه خدمات، استاندارد ها را ارتقا دهیم یا استاندارد خود را بسازیم.
۷- اطلاعات مشتریان و فرآیند کسب و کارشان نزد ما به امانت می باشد.
۸- گسترش بازار و ورود به بازارهای جدید در سرلوحه کسب و کار ما می باشد.
۹-همسو بودن با دانش روز و استفاده از آخرین تکنیک ها در اولویت می باشد.