معیار استخدام کارمندان خود

هنگامی که قصد جذب نیروی جدیدی را دارید، در هر نوع و هر سطح از كسب و كار مهم ترین نکته برای استخدام او پتانسیل هایی است که در فرد دیده می شود. فرصت برای یادگیری همیشه هست. اینکه فرد داوطلب چقدر اطلاعات دارد، نمی تواند معیار خوبی برای استخدام یک فرد باشد. شرکت های بزرگ و معتبر برای به کارگیری یک نیروی جدید به آینده او نگاه می کنند.

معیاری که برای آنها مهم است پتانسیل فرد است نه اطلاعاتش. مستقل از نوع کار شرکتی که فرد در آن مشغول به کار است، حقوق و مزایایی که دارد، سن یا جنسیتش، تمام کارمندان خوب ویژگی های مشترکی دارند. برخی از این ویژگی ها، البته مستقل از ویژگی های فردی، از قرار زیر هستند:

۱- اهل کار: به دنبال اشخاصی باشید که فعال و پرانرژی باشند. یک کارمند خوب باید بتواند به راحتی تغییرات را قبول کند. فعال بودن و تغییرپذیری در شرایطی که اوضاع رو به زوال است می تواند شرکت را نجات دهد. اعتماد به نفس یک كارمند خوب، در شرایط بد هم می تواند برای شما ایده های خوب به همراه داشته باشد. در وضعیت خوب و باثبات بازار هم، یک نیروی فعال و پرانرژی بیشتر از یک کارمند راکد و بی انگیزه می تواند پولساز باشد.

۲-باهوش: باهوش بودن تنها یکی از موثرترین ویژگی ها برای موفقیت یک فرد است. در انتخاب یک نیروی جدید، شاخص های گوناگونی برای در نظر گرفتن وجود دارد ولی باهوش بودن یکی از معیارهایی است که بهتر است زمان و ارزش زیادی برای آن کنار بگذارید. در واقع این انتخاب، سرمایه گذاری برای آینده شرکت و روزهای پراسترس شماست. هوش کارمند شما می تواند در مدیریت شرکت بسیار مفید واقع شود.

۳- سختکوش: هرچقدر کار کنی همان اندازه مزد می گیری. یک نتیجه با ارزش، كار باارزش می طلبد. این جمله برای یک شرکت هم صدق می کند. شرکتی می تواند انتظار کار خوب داشته باشد که کارمندان سختکوشی داشته باشد.

۴- بازاریاب: بازاریاب یعنی فردی که بتواند به خوبی با مشتری ارتباط برقرار کند. یک قسمت مهم از تجارت، ارتباط خوب با مشتری و ارائه خدمات و محصول به شیوه مناسب است. موفقیت در کسب وکار برای شرکتی متصور است که علاوه بر تولید محصول خوب، عرضه خوبی هم داشته باشد.

۵- علاقه: اگر کسی به کارش علاقه داشته باشد، هرگز از کار خسته نمی شود. علاوه بر انگیزه های مالی که برای تمام افراد موثر است، هدف بزرگ تری که مجموعه به دنبال آن است، باید برای نیروهای تان ایجاد انگیزه کند.

در آخر، شما می توانید به نیروهای خود آموزش ها و مهارت های مورد نیاز را بدهید، ولی نمی توانید به راحتی در یک فرد اصالت، صداقت و خیلی از موارد گفته شده در بالا را ایجاد کنید. هر چقدر شرکت تان کوچک تر باشد، اهمیت این مسائل بیشتر می شود. در رابطه با دانش فرد می توانید انعطاف به خرج دهید ولی در رابطه با ویژگی هایش این ریسک را نکنید!