مرور: دانستنی ها

مدل 5M مدل تبلیغات 5M    m5          360x200 دانستنی ها

برای تهیه یک برنامه تبلیغاتی خوب و گیرا، مدیران بازاریابی از مدل 5M در تبلیغات که شامل موارد زیر می شوند، استفاده…
بازاریابی استراتژیک بازاریابی استراتژیک دانستنی ها

بازاریابی استراتژیک بخشی از بازاریابی است که نگاهی اینده نگرانه تر به مولفه های بازاریابی دارد و در کنار مدیریت بازاریابی که…
مارکتینگ نظریه دیوید آگیلوی                               360x200 دانستنی ها

ایدئولوژی های مارکتینگ تقریبا هر ۱۰ سال تغییر می کنند، مگر اینکه شما دیوید آگیلوی باشید و نظریه های شما برای مدتی…
اجزای برند اجزای برند مؤثر                            360x200 دانستنی ها

اجزای برند مؤثر در دنیای امروز هر برند مؤثر باید از سه جزء اصلی تشکیل شود: ✅ استراتژی: هر برند مؤثر باید…